tsurugiya

トップ

Blog

HOME > 真 鯛 情 報    ?  (^  ^  ♪  

真 鯛 情 報    ?  (^  ^  ♪  

2021/04/25

 

 

 

岡  山  県  :    こ  ん  ぴ  ら  丸

 

 

 

 

三  重  県  : 丸 安 丸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

真      鯛 

 

 

 

水  温  上  昇 と    共   に

 

 

釣 れ て  き て お り ま す         ぞ    !

 

 

(^    ^    ♪

 

 

 

 

 

 

明   石     は      ・    ・    ・

 

 

 

水 温   が   低 い せ い か の か     ・  ・  

 

 

真  鯛   ・  マ  ダ  コ     共    に

 

 

イ マ イ チ    な    感    じ      ・   ・   ・

 

 

 

 

 

し   か   し    !

 

 

 

G W  に  向 け て  気 温  と  共 に

 

 

水 温   も     ド ン   ド ン  

 

 

上  が っ て    い き ま す  の で 、

 

 

 

 

こ れ か ら     こ れ か ら    !  

 

 

 

(^    ^     ♪         慌 て な い  &  慌 て な い

 

 

 

 

 

 

G   W 行 け る 人     は 

 

 

 

是    非    !     是    非      !

 

 

 

 

船 の 予 約 は  お 早 目 に ぃ     ~

 

 

 

 

 

 

 

 

                     B y 剣 屋  1 号

 

 

 

 

 

 

 • ルアー
 • ロッド
 • リール
 • アパレル

page top